CCI cocounseling

Deze video laat het proces in een cocounselsessie zien en toont een sessie in een groep.