landelijke activiteiten

Naast basistrainingen organiseert CCN  verdiepingscurssusen of trainingen gericht op een thema.
Verder zijn er Landelijke Weekeinden (LW), waarin meerdere deelnemers workshops aanbieden rondom een thema.  Er is dan een diversiteit aan workshops en workshopgevers, waarbij het doen van sessies het belangrijkste kenmerk is. In ieder LW is er tevens een aanbod van basistechnieken als een vorm van kwaliteitszorg.
Een landelijk weekend duurt meestal van vrijdagavond tot en met zondag middag; de weekenden worden doorgaans twee keer in het jaar georganiseerd. Deze weekenden zijn alleen toegankelijk voor leden. Echter, actieve co-counselers die nog geen lid zijn kunnen eenmalig deelnemen aan een landelijk weekend op introductie van een CCN-lid.

Verslag van de vergadering op 3 juni 2018

Korte Samenvatting van de vergadering op 3 juni 2018 j.l in Amsterdam door Eveline

Afwezig met bericht: Dori Steeneken, Corrie v. Haasteren, Anja Blom, Marianne van Wijngaarden
Emmy Clausen
Aanwezig: Marlies Tjallingii, Peter Koekebakker, Miriam Krekel, Evelien van Os, Bregitta Waardijk,
Marie-An Vollers, Liesbeth Bianchi, Rob van den Brink, Hanneke Versteege, Eveline Swidde

De vergadering wordt voorgezeten door Liesbeth.
Peter en Marlies hebben voorwerk gedaan voor deze middag. We zijn met 10 man aanwezig.
Van start gaan we met een oefening, die Marlies aanbiedt. We krijgen een klein velletje waarop we 10 belangrijkste punten aangeven die we door het cocounselen hebben geleerd.
Als je daar niets over kan zeggen dan kijk je naar de technieken die je het meest toepast in je sessies.
Je vergelijkt vervolgens met je buurvrouw/man hoeveel punten je gemeen hebt.
We blijken minder punten met elkaar gemeen te hebben dan we eerst dachten. Zo’n 2 a 3.
Marlies inventariseert op een groot vel.
Op de eerste plaats komt:
1 vrije aandacht hebben.
2 Niet oordelen of minder oordelend zijn
3 niet terugkomen op de inhoud van een sessie, gevoel van veiligheid ervaren
4 Zelfinzicht, zelfreflectie
5 Ontladen; je laten gaan en daarna een inzicht krijgen
6 Zelf management / zelf de verantwoordelijkheid nemen
7 valideren van jezelf en de ander
8 plezier maken
9 risico’s nemen, mogen falen

Dit zijn dus de leerdoelen die in dit groepje aan de orde kwamen en zeker opgenomen moeten worden in de training nieuwe vorm.

Peter licht een paper toe dat hij uitdeelt. Daarop staan een aantal begrippen, die hij als teacher essentieel vindt om te behandelen in een training.
Dat zijn wat is cocounselen
wederkerigheid
wat is sessie
werker- medewerker
Als basishouding - iedereen is OK, zoals ie is
-gelijkwaardigheid
-geen oordelen
Veiligheid - geheimhouding
- geen advies/kritiek of interpreteren
-niet napraten/ terugkomen op een onderwerp
-geen geweld

technieken
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 herhalen
4 ik ben me bewust van…..
welke emoties /lichamelijke sensaties / gedachten gaan er door je heen?
5 Associatie
wat gaat er in je om? Waar doet deze situatie/ dit gevoel je aan denken?
wat is je vroegste herinnering aan dit soort situatie?
tegen wie zeg je dit eigenlijk?
6 tegenwoordige tijd
beschrijf de situatie zo precies mogelijk/ praat in de tegenwoordige tijd/vertel het in de ik vorm/ zeg dat direct tegen……
10 Rollenspel / werken met kussen

de mogelijke opbouw van een sessie

Ook zal per individu een beoordeling plaats moeten vinden van de stabiliteit van de persoon (geen ernstige psychische belemmeringen) te beoordelen door een teacher(s) en zo mogelijk bij aanvraag deelname.
Dit zou in 1 dag(3 dagdelen) geleerd kunnen worden. Hierna kan de persoon na toestemming teacher aspirantlid van CCN worden.
Uiteindelijk zal er een beoordeling door teacher(s) plaats moeten vinden tot toetreding als volwaardig lid van de vereniging.
Tot zover Peter

Over ontlading
Binnen de vergadering wordt er gesproken over ontlading:
Daar is het nodige over te doen. Dat zal in Schotland wel weer ter sprake komen. Sommigen zien ontlading als schadelijk/ anderen als een cadeautje voor de hele groep. Andere groepsleden raken door echte ontlading gerestimuleerd en komen bij eigen pijn, en werkmateriaal.
Patroonmatig ontladen werkt echter contra productief.
Wat is nog meer van essentieel belang
Zelfmanagement moet een ieder direct worden bijgebracht
Verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in opgelopen pijn/ conflict
Aandachtsbalans; leren switchen tussen aandacht bij de pijn en aandacht in het hier en nu
Tijdsbewaking
het vertellen in de tegenwoordige tijd en vandaaruit naar de gevoelservaring gaan
Restimulatie: wat gebeurt er? Waarom raak ik zo van streek? Wat heeft dat met mij te maken?

Waar moet iemand echt aan voldoen om deel uit te mogen maken van de vereniging?
het kunnen zien van eigen aandeel in problematiek (ook conflicten in de wandelgangen, buiten sessies om) Deze basishouding wordt wel als zeer belangrijk gezien als voorwaarde om toe gelaten te worden tot CCN.
(Miriam zou graag zien dat potentiele leden inzicht krijgen in de criteria voor toelating)
Restimulatie en eigen verantwoordelijkheid zouden ook tot de essentiele begrippen moeten worden gerekend vindt de meerderheid. Die zouden dus bij het lijstje gevoegd moeten worden van Peter.

Om verder te komen met de verschillende technieken
Mbv het blad waarop de gebarentaal staat (Niek )
Met de co coping app van JanPieter
Deelcertificaat Marlies- Joke
De procedure voor leden die ooit een basiscursus gedaan hebben
men verwijst door naar een back to basic cursus. Een andere mogelijkheid is het doen van een sessie met een teacher, die de candidaat als veilig bestempelt.

Toetreding tot het netwerk
Aspirantleden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen een aftekenlijst
waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Zij krijgen de gelegenheid om mee te doen met de regiogroepen en Landelijke weekends. Op Landelijke weekends zouden aspirantleden verplicht zijn om op zaterdag
ochtend om zich met basisvaardigheden bezig te houden. Over dit proces mag een aspirantlid 2 jaar doen.
Na twee Landelijke weekends bezocht te hebben zouden aspirantleden een soort hot seat – een beoordelingsmoment door een teacher moeten krijgen. Na die tijd is hij of zij volwaardig lid.
Een aspirantlid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN
Voor de 1 daagse training betaalt het potentiele lid 50 euro; er is een subsidie mogelijkheid voor minderdraagkrachtigen. Teachers ontvangen 50 euro + reiskosten en ervaren counselers die meedoen met deze training hoeven niets te betalen. Er zal worden zorg gedragen voor de cursus/
cursusmateriaal (?), soep, koffie, thee en fris.
De dag duurt van 10.00 tot 17.00 er is plaats voor 14 mensen. Waaronder de teacher +2 helpers +2 ervaren counselers en 9 nieuwe mensen.
30 September 2018 is er in Amsterdam een training gepland die zal heten
Basistraining Cocounselen 2018 met als titel: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Geleid door Marlies. Helpers Hanneke en Eveline.
In Den Haag wordt er in November een trainingsdag belegd; de datum moet nog worden bepaald.

in November wordt er een landelijk Weekend georganiseerd met de titel : Leef je Leven.
Men kijkt uit naar ideeën over workshops die gegeven gaan worden.

HOE ZIET DE NIEUWE TRAINING ER GLOBAAL UIT.
De nieuwe basistraining van 1 dag bevat de volgende componenten
De deelnemers krijgen een aantal basisbegrippen mee
- wat is cocounselen
- wat is wederkerigheid
Wat is een sessie
Hoe het zit met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
Wat is aandachtsbalans
Wat is restimulatie
De basishouding en de veiligheid wordt besproken
Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 Ik ben me bewust van etc/ welke emoties, lich. Sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
of als medewerker: welke emoties/sensaties/gedachten gaan er door je heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken? Of als medewerker: waar doet dat jou aan denken?
5 validaties
6 tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollen spel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirantlid.
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker.
Op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid (niet verder over spreken).

Activiteitenkalender

 • 28 juli - 4 augustus 2018 - CCI Europe 2018 in Aberfoyle (Schotland)
 • 30 september 2018 - Basistraining Cocunselen 2018 in Amsterdam
 • 23 - 25 november 2018 - Landelijk Weekend in Putten
 • 29 - 31 maart 2019 - Landelijk Weekend in Putten (Let op 2 weken later dan in eerdere aankondiging)
 • Zaterdag, 13 april 2019 - Algemene Leden Vergadering in Den Haag

Algemene Leden Vergadering op 8 april 2018

Op 8 april a.s. wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De stukken voor deze vergadering, het algemeen en het financieel deel zijn als PDF-bestand bijgevoegd.

De vergadering wordt gehouden in Amsterdam:

Kalimantan, de gemeenschappelijke woning van het blok

Feike de Boerlaan 49

1019 KS Amsterdam

In de stukken wordt uitgegelegd hoe je daar met Openbaar Vervoer of auto kunt komen.

Om 11 uur staat de koffie klaar en de vergadering begint om 12 uur.

Het bestuur hoopt veel leden te begroeten in het belang van het reilen en zeilen van de vereniging.

Vooraankondiging Landelijk Weekend najaar 2018

Het Landelijk Weekend is in het najaar van 2018 gepland tijdens het weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november. Het weekend wordt weer gehouden in de Peppelhoeve te Putten. Reserveer dit weekend alvast in je agenda. Verdere informatie over het programma volgt te zijner tijd.

Vooraankondiging Landelijk Weekend voorjaar 2019

In maart is het eerste Landelijk Weekend in het jaar 2019 gepland. Dit weekend wordt weer gehouden in de Peppelhoeve te Putten. Met de Peppelhoeve vindt nog overleg plaats over de precieze datum. Zodra deze datum bekend is wordt dit in een volgende nieuwsbrief vermeld.

Aankondiging Algemene Leden Vergadering 8 april 2018

Lieve mensen,

Op 8 april 2018 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in Amsterdam.

Het bestuur wil graag dat zo veel mogelijk mensen meebeslissen over de koers van de vereniging. Houd daarom deze datum vrij in je agenda en kom naar de vergadering.

De reiskosten worden vergoed. Nadere informatie over plaats, tijd, agenda en de stukken voor de vegadering volgen zo spoedig mogelijk.

Het Bestuur.

Reminder voor Landelijk Weekend

Even een reminder voor alle cocounselers


Op 23, 24 en 25 februari 2018 organiseert de regio Amsterdam een Landelijk Weekend in Putten in de Peppelhoeve. Het belooft een prachtig weekend te worden met als thema ‘ Verbinding ‘.

verbinding

 

Wat verbindt ons met elkaar, met onszelf, met de ander? Wanneer reik je uit naar de ander, naar iets dat groter is dan jezelf of isoleer je jezelf,treed je uit contact/ verbinding?
Wanneer is het tijd om je te verbinden - als het kerstfeest nadert - of om los te laten - als verbinding pijnlijk is?
Verbind je je gemakkelijk met de ander, maar is alleen zijn een probleem? Of ga je juist minder makkelijk op die ander af en voelt alleen zijn weldadig aan?


Allemaal vragen waarmee we ons gaan bezighouden dit weekend. Voel je geïnspireerd om dit weekend te bezoeken en je mede co-counselers te ontmoeten en ook nieuwe contacten te leggen.
Als je ideeën hebt voor workshops/ oefeningen die te maken hebben met het thema, voel je vrij om hier iets mee te doen. Reken op wat nieuwe gezichten, die aan dit weekend mee gaan doen.
Dat zijn de mensen, die aan een introductiedag hebben deelgenomen en genoeg vrije aandacht hebben om deel te nemen en de atmosfeer van een weekend te proeven. Zij kunnen op grond hiervan besluiten verder te gaan met cocounselen.
Cocounseltechnieken komen tijdens dit weekend uitgebreid aan bod. Hiervan kunnen we allemaal profiteren.

Je kunt je nog altijd opgeven voor dit weekend.
De inschrijving loopt via het invulformulier op de website van de vereniging. Op 16 februari 2018 sluit de inschrijving en moet het overgemaakte bedrag voor 16.00 uur binnen zijn. Dit in verband met met de inkoop van het eten.
Hopelijk zien we jullie op het komende landelijke weekend in februari!
Eveline, Evelien, Jan en Hanneke

Uitnodiging voor het Landelijk Weekend op 23-25 februari 2018

23, 24 en 25 Februari 2018 wordt er in Putten in de Peppelhoeve een Landelijk Weekend georganiseerd door de regio Amsterdam en dit weekend zal staan in het teken van "Verbinding"

verbinding

Wat verbindt ons met elkaar, met onszelf, met de ander?
Wanneer reik je uit naar de ander, naar iets dat groter is dan jezelf of isoleer je jezelf,
treed je uit contact/ verbinding?

Wanneer is het tijd om je te verbinden - als het kerstfeest nadert -
of om los te laten - als verbinding pijnlijk is?

Verbind je je gemakkelijk met de ander, maar is alleen zijn een probleem?
Of ga je juist minder makkelijk op die ander af en voelt alleen zijn weldadig aan?

Allemaal vragen waarmee we ons gaan bezighouden dit weekend. Voel je geïnspireerd om dit weekend te bezoeken en je mede co-counselers te ontmoeten en ook nieuwe contacten te leggen.

Dit weekend is niet alleen een uitnodiging voor alle leden van CCN, maar ook voor deelnemers aan de introductiedagen, die zijn gehouden in Amsterdam en aan de introductiemiddag die nog in Den Haag zal worden gegeven. Uit de introductiedagen is gebleken dat het heel stimulerend is om met een mix van oudgedienden en nieuwkomers te zijn. We verwachten niet dat het storm gaat lopen, maar de mogelijke nieuwkomers hebben laten zien dat ze genoeg vrije aandacht in huis hebben om sessies mee te doen binnen de CCN gemeenschap. Bovendien wordt er aandacht gegeven aan het oefenen met co-counseltechnieken; dit is vooral voor de nieuwkomers, maar wanneer oudgedienden hieraan meedoen, is het des te inspirerender.

De nieuwe mensen krijgen een beter beeld van co-counselen en van het netwerk, dat CCN – CCI heet. Zij kunnen de sfeer proeven tijdens het weekend en besluiten om door te gaan met co-counselen en alles wat daarmee samenhangt. Regio groepen/ Landelijke weekends/ Internationale bijeenkomsten. De regio Amsterdam nodigt alle co-counselers uit om deel te nemen aan dit bijzondere
Weekend. Komt Allen en maakt er samen weer een geweldig weekend van!
Het eten belooft weer een feest te worden en wordt verzorgd door Judith Koning.

Tot ziens in Putten, namens de regio Amsterdam,
Eveline, Jan, Evelien en Hanneke

Nuttige informatie:

 • Adres: Centrum De Peppelhoeve, Peppelerweg 42-46, 3881 NA Putten
 • Prijs: voor leden is € 125. voor niet leden €155
 • Er is plaats voor 30 mensen; er zijn 12 twee persoonskamers en 2 slaapzalen. Toekenning in volgorde van binnenkomst (van de betalingen).
 • Duur: Vrijdagavond 23 februari (vanaf 17:00 aankomsttijd), tot zondagmiddag 25 februari rond 16.00 uur. Als je mee wilt helpen bij de voorbereiding ben vrijdag al vanaf 16.00u welkom.
 • Eten vrijdagavond: Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je vrijdagavond soep en brood wilt mee-eten.
 • Er wordt voornamelijk vegetarisch gegeten en met medische diëten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Contactpersoon hiervoor is Evelien van Os.
 • Routebeschrijving: vind je in de informatiebrief. (1 week voor het weekend)
 • Er bestaat een mogelijkheid tot subsidie; neem hiervoor contact op met de penningmeester.
 • Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Eveline Swidde.

Opgeven:

 • Je geeft je bij voorkeur op via het inschrijfformulier. Dat vind je hier
 • pijl
  Heb je geen e-mail dan kun je je ook per gewone post opgeven bij Jan van Krieken, Stuurmankade 94, 1019 KR Amsterdam
 • Vriendelijk verzoek om meteen bij de inschrijving het verschuldigde bedrag over te maken op rekening NL73INGB0000398249 t.n.v. J van Krieken te Amsterdam o.v.v. CCN LW februari 2018 gevolgd door je naam.
 • Bij opgave via de CCN website krijg je een ontvangstbevestiging per email toegestuurd. Vlak voor het weekend krijg je nog een informatiebrief via de mail.

Herinnering: Landelijk Weekend op 3-5 november 2017

Het is nog maar kort dag, maar je kunt je nog opgeven voor het komende Landelijk Weekend dat plaats vindt van 3 t/m 5 november 2017, te Putten.

Je kunt je inschrijven via het invulformulier op de website van de vereniging,
en dat vind je HIER

Het thema is "Go with the flow". Dit kan betekenen dat je onverwachte wendingen in je leven omarmt en meegaat op de energie die op dat moment aanwezig is. Je kunt soms beter de oorspronkelijk weg die je voor jezelf had uitgestippeld loslaten. In plaats van krampachtig vast te houden aan je oorspronkelijke plan, laat je de controle los en stel je je open voor wat er op je pad komt, je laat je verrassen. Hierdoor wordt je leven een stuk gemakkelijker en bespaar je energie. Je accepteert veranderingen in het leven zonder boos of gefrustreerd te raken. Overigens betekent het niet dat je met alle winden meewaait of klakkeloos de massa volgt. Jij bent nog steeds degene die kan kiezen wat je loslaat en wat niet en ook wat jij wilt bereiken.

Meer over dit weekend kun je lezen in de uitnodigingsbrief die je kunt vinden in het ledengedeelte en als bijlage bij het Ledennieuws in een vorm die gemakkelijk is af te drukken. Hopelijk zien we je op de derde november.

Dori Steeneken, Liesbeth Bianchi, Rob van den Brink en Gertje Segond

Landelijk Weekend 3-5 november 2017

gowiththflow3 t/m 5 november 2017 In november is weer een ledenweekend. Het weekeind vindt plaats in Putten in het Centrum De Peppelhoeve, waar we verblijven in het Douglashuis.

Het thema is "Go with the flow" Wat betekent het eigenlijk "Go with the flow" ofwel ga met de stroom mee? Het varen van je eigen koers, het thema van de laatste CCI, kun je op verschillende manieren doen. Het kan betekenen dat je onverwachte wendingen in je leven omarmt en meegaat op de energie die op dat moment aanwezig is. Je kunt de oorspronkelijk weg, die je had uitgestippeld, loslaten en via een andere weg, misschien een omweg, toch uitkomen bij jouw doel. In plaats van krampachtig vast te houden aan je oorspronkelijke plan, laat je de controle los en stel je je open voor wat er op je pad komt, je laat je verrassen. Hierdoor wordt je leven een stuk gemakkelijker en bespaar je energie. Je accepteert veranderingen in het leven zonder boos of gefrustreerd te raken. Overigens betekent het niet dat je met alle winden meewaait of klakkeloos de massa volgt. Jij bent nog steeds degene die kan kiezen wat je loslaat en wat niet.

Meer over dit weekend kun je lezen in de uitnodigingsbrief die je kunt vinden in het ledengedeelte en als bijlage bij het Ledennieuws in een vorm die gemakkelijk is af te drukken. Je kunt je inschrijven via het invulformulier op de website van de vereniging. Hopelijk zien we je op de derde november. Dori Steeneken, Liesbeth Bianchi, Rob van den Brink en Gertje Segond

cocounselen

omgaan met je emoties

je talenten ontdekken

werken aan jezelf

op je eigen manier

met hulp van elkaar

in gelijkwaardigheid en respect

the benefits

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over wat cocounselen
je kan opleveren

CCI video

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over cocounselen met
een voorbeeldsessie

John Heron's website

jheronklein
De complete John Heron
literatuur vnd je op de
website van het South Pacific
Centre for Human Inquiry