basistraining

Basic Basics in Hoorn NH


“Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven”

9 maart 2019 tussen 10 en 17 uur

Er is weer een nieuwe datum gepland voor de Basic Basics, en wel op zaterdag 9 maart a.s. De dag wordt geleid door Marlies Tjallingii (trainer), 2 helpers en 2 ervaren cocounselers. Er is plaats voor maximaal 9 deelnemers. (klik op de pijlen om verder te lezen)

geslaagde Basic Basics in Amsterdam

We kijken terug op een vruchtbare cursusdag Co-Counselen, die op 30 september j.l. in Amsterdam werd gehouden. We noemen het Basic Basics, het is een opstap naar lidmaatschap van onze vereniging. Er waren, naast de trainer en 2 assistenten, 8 deelnemers, waarvan 5 mensen als aspirantlid verder gaan.

Een paar reacties van de deelnemers:

Ik heb me meteen aangemeld voor Den Haag. Wie komt er nog meer?:)

Veel geleerd, leuke dag, goeie sfeer, interessante en waardevolle methode.

CoCounselen is verrassend eenvoudig en zeer effectief. In een oefening kun je recht op je doel, je kwestie of je thema af.

De Basisdag was een fijne en veelzijdige ervaring, en er was ruimte voor ieders inbreng en grenzen in alle opzichten. Ik ben benieuwd wat het vervolgtraject mij/ons gaat brengen.

Basic Basics in den Haag: 20 oktober

De eerstvolgende bijeenkomst voor nieuwe mensen vindt al snel plaats, en wel op zaterdag 20 oktober in Den Haag. hiervoor kunt je je nog aanmelden. Doe het snel, want vol is vol.
Er is tevens een initiatief tot een volgende bijeenkomst, waarschijnlijk in Hoorn NH. Wordt vervolgd dus.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven

Basic Basics Co-Counseling in Den Haag
op zaterdag 20 oktober 2018 tussen 10 en 17 uur

Nu de training Co-Counseling voor Amsterdam op 30 september is volgeboekt wordt op 20 oktober eenzelfde dag gehouden in en Haag. De dag wordt dit keer geleid door Peter Koekebakker (trainer), 2 helpers en 2 ervaren cocounselers. Er is plaats voor maximaal 9 deelnemers.

Het is een training van één dag, waarbij je als deelnemers kennis neemt van en oefent met de volgende basisbegrippen:
- Wat is cocounselen
- Wat is wederkerigheid (je rol als werker c.q. medewerker)
- Wat is een sessie
- Wat is de aandachtsbalans
- Wat is restimulatie
- Hoe zit het met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
- De basishouding en de veiligheid wordt besproken

Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 ik ben me bewust van: welke emoties, lichamelijke sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken?
5 validaties
6 de kracht van de tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollenspel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirant lid.
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker; op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid.
Mocht iemand nog niet door kunnen gaan als aspirant lid, dan wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een Basic Basics, waarvan plaats en datum op dit moment echter nog niet bekend is.
De training kost € 50,00 en is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, fris en soep.
Er is een subsidiemogelijkheid van 25% voor minder draagkrachtigen. Subsidie moet apart aangevraagd worden bij de aanmelding.

Toetreding tot het netwerk
Aspirant leden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen 2 jaar de tijd om het cocounselen verder te oefenen. Na de Basic Basics krijgen ze een aftekenlijst waarop de aangeboden technieken staan, waarmee zij zelf aan de slag kunnen. In die periode krijgen ze toegang tot de regiogroepen (in Amsterdam en den Haag) en de landelijke weekenden (2x per jaar). Het bezoek aan de landelijke weekenden zal niet geheel vrijblijvend zijn omdat daar ook telkens op zaterdagochtend een onderdeel basistraining is, dat ze geacht worden te volgen. Aan het eind van deze aspirant periode wordt er verwacht dat er minimaal 2 x een landelijk weekend bezocht is. De kosten voor een Landelijk Weekend zijn gelijk aan wat een gewoon CCN-lid betaalt voor het weekend. Ongeveer €130 per weekend. Ook hiervoor geldt de subsidieregeling voor minder draagkrachtigen, waarvoor subsidie apart aangevraagd moet worden.
Na maximaal 2 jaar is er een “hot seat” – een beoordelingsmoment door een teacher waarbij bekeken wordt of hij/zij volwaardig lid kan worden.
Een aspirant lid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN, dit is een zelfde bedrag als de leden ook betalen.

aanmelding

je kunt je aanmelden voor de Basic Basics door invulling van het aanmeldingsformulier op de website van CCN. Klik op de pijl om naar het formulier te gaan:

pijl

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op, om nog even met je te kijken of de wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. Je aanmelding is definitief na overmaking van €50 op t.n.v. vereniging CCN onder vermelding van Basic Basics 20-10-18.

Basis van het Co-Counselen in Den Haag

Cursusdag ‘Basis van het Co-Counselen’ in Den Haag op 20 oktober 2018

Op zaterdag 20 oktober a.s. wordt er weer een trainingsdag georganiseerd, dit keer in den Haag, voor mensen die hebben aangegeven te willen leren Cocounselen. Het is een aanzet om stapsgewijs deel uit te gaan maken van het landelijke Cocounselnetwerk. Misschien is dit iets voor jou? Klik dan op meer informatie en geef je snel op.

introductiedag Zwolle 11-6-2016

Op 11 juni is er een introductiedag voor iedereen die mogelijk interesse heeft een basistraining te doen. Een voorproefje!
De dag vindt plaats in Zwolle, van 10.00 - 16.00 uur. Kosten €30,-, voor de lunch  is er soep, en wordt gevraagd zelf een boterhammetje of zo mee te nemen.
Graag willen we vantevoren weten of je komt, je kunt je online aanmelden, klik op de pijl om naar het formulier te gaan

pijl

Wil je meer informatie neem dan contact op met een van de trainers: Marlies Tjallingii of Joke Stassen.

cocounselen

omgaan met je emoties

je talenten ontdekken

werken aan jezelf

op je eigen manier

met hulp van elkaar

in gelijkwaardigheid en respect

the benefits

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over wat cocounselen
je kan opleveren

CCI video

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over cocounselen met
een voorbeeldsessie

John Heron's website

jheronklein
De complete John Heron
literatuur vnd je op de
website van het South Pacific
Centre for Human Inquiry