back to basics

Een back-to-basics training is een korte basistraining van 1 weekend, waarin we basisprincipes en technieken doornemen en oefenen: voor mensen die in het verleden een volledige basistraining bij CCN hebben afgerond en weer willen gaan cocounselen en voor leden van CCN die hun basistechnieken willen opfrissen. Ook geïnteresseerden die een andere vorm van cocounselen hebben geleerd, bijvoorbeeld HerwaarderingsCounselen of cocounselen bij de stichting Kuebler-Ross, kunnen contact opnemen met de trainers om te overleggen over mogelijke deelname.

cocounselen

omgaan met je emoties

je talenten ontdekken

werken aan jezelf

op je eigen manier

met hulp van elkaar

in gelijkwaardigheid en respect

the benefits

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over wat cocounselen
je kan opleveren

CCI video

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over cocounselen met
een voorbeeldsessie

John Heron's website

jheronklein
De complete John Heron
literatuur vnd je op de
website van het South Pacific
Centre for Human Inquiry